Trắng tinh như Nam Cực, nay cũng đã 'ô nhiễm nhựa'
Tảng băng khổng lồ tách khỏi Nam Cực
Thế giới sặc sỡ dưới băng tuyết Nam Cực