Chợ Viềng “thất thủ” vì mưa lớn bất ngờ lúc nửa đêm