Vui chợ tết đường Phùng Hưng, Hà Nội
Mũi Né tổ chức đón năm mới cho khách Tây