Khống chế, giải cứu người đàn ông nhảy múa trên cột điện
Tông xe container đang đậu, một người chết