Mặc áo ấm đi uống cà phê lúc Hà Nội nóng như thiêu đốt
Mùa hè cơ cực, xóm chạy thận Hà Nội vật lộn cùng nắng nóng