Đau buồn đi viếng Sala xấu số tại quê nhà Progreso
Hi hữu: Claudio Ranieri chưa được nhận việc vì...quá già