Nạo vét xong rạch du lịch, dân cồn gặp 'thiên tai'
Thay đổi phương án xử lý 1 triệu m3 bùn thải