Mỹ soạn thảo hiệp ước khai thác Mặt trăng
Tên lửa đẩy SpaceX nổ tung trong nhiệm vụ 'quá mãn nhãn'