Angelina Jolie: Phụ nữ không cần được 'trao quyền'
Thủ tướng Anh Theresa May: Nước Anh sẽ còn bị tấn công