Bản tin về virus corona ngày 23.2.2020 | Daegu thành “khu chăm sóc đặc biệt“
Cầu truyền hình với người Việt ở Daegu | Bản tin về virus corona ngày 22.2.2020