2 tấn ngà voi bị tiêu hủy ở NewYork
Phạm Hương và Lệ Hằng sang Kenya chống săn voi
Vận chuyển da báo gấm, ngà voi Châu Phi qua đường hàng không
Giấu ngà voi và vảy tê tê trong bụng cá hồi vẫn không thoát