Hơn nửa tấn ngà voi được giấu trong thân gỗ
Nhập lậu ngà voi châu Phi qua cảng Cát Lái