Những chiếc lu khổng lồ ở con đường gốm cạnh sông Sài Gòn
TP.HCM chính thức ký hợp đồng thuê siêu máy bơm