Chui vào hầm cá giữa biển, hai ngư dân ngạt khí tử vong
Vụ vợ con chết, chồng nguy kịch trong tiệm cầm đồ, do ngạt khí CO