Tổng thống Trump, Ả Rập Xê Út hòa giọng đe dọa Iran