Độc đáo cây thông Noel được làm từ 6.000 nồi đất
Nghịch tử đánh cha ruột gãy xương sườn do nghi ngờ chuyện mất tiền
Cứu thành công 9 thuyền viên gặp nạn trên biển