Ngắm cây bonsai đất sét cao 2,5m trị giá 20 triệu đồng