Nghệ sĩ Việt - Hàn trình diễn múa liên hợp 'Sắc màu vũ điệu'
TRÀ ĐÁ CÙNG BOLERO (số 4) | Nghệ sĩ Vũ Thanh | Nhớ người yêu cũ trong MV buồn da diết