Thứ trưởng y tế Anh nhiễm Covid-19, đang cách ly tại gia