FIFA xem xét lại quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar
Nhìn lại năm 2016: Hòa bình nào cho Syria?
Các đại sứ EU trải nghiệm xe buýt ở Việt Nam