Ngọc Huyền lên câu vọng cổ “Phận tơ tằm” ngọt như mía lùi