Mr. Đàm, Dương Triệu Vũ tham gia phim cùng Hoài Lâm