Ngồi tù 6 năm dù đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của nhà nước
Vừa ra tù, đi mua bán ma túy