Gần 30 năm bánh canh cua cực ngon chợ Bàn Cờ
Bánh mỳ cuộn Hy Lạp kiểu Sài Gòn
Hơn 30 năm gánh xôi Chợ Cũ