90 tuổi còn đi học đàn để luyện trí nhớ
 Ông lão mù bán bánh bông lan​
Chăm sóc người cao tuổi nhờ Internet of Things