Phát hiện người đàn ông chết bất thường bên cạnh kim tiêm