Khống chế, giải cứu người đàn ông nhảy múa trên cột điện