“Người điên” nỗ lực dọn rác ở bãi biển Đà Nẵng
Bà mẹ đau khổ xây chuồng nhốt con tâm thần
Hai mẹ con tâm thần và những căn hầm kỳ quặc