Gặp những người khuyết tật “thích” nhặt rác
Lớp học vẽ “không tiếng nói”
Bác sĩ mở xưởng sản xuất tay chân giả miễn phí tặng người khuyết tật