Nghi phạm người Lào bị bắt khi cắt rừng vận chuyển 60.000 viên ma túy