Một ngày của hoa hậu doanh nhân châu Á
PHÚT “BẬT MÍ” số 9 - Người mẫu Yến Nhi 'thấy vậy mà không phải vậy'