Người nước ngoài rơi từ tầng cao của khách sạn xuống đất