Số người chết tăng lên 23 trong vụ tàu trật bánh tại Ấn Độ