Sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi
Mỹ ngưng tiếp nhận người tị nạn
Chính trị gia người Đức bị ném bánh vào mặt