Đà Nẵng phát hiện người Trung Quốc không hộ chiếu giữa dịch Covid-19
Phá ổ bạc do người Trung Quốc làm quản lý
Phá 'ổ' bạc quy mô lớn do người Trung Quốc tổ chức