Mối quan hệ của Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh giờ ra sao?
Mai Phương Thúy không muốn em gái đi thi hoa hậu chỉ vì điều này
Mai Phương Thúy: “Có thể không phải làm việc vài năm vẫn sống tốt”