"Cứu" Châu Hương Viên hoang tàn, Thừa Thiên - Huế muốn hướng đến điều gì?