Khách hàng, nhân viên hoang mang khi nữ giám đốc lừa bán đất ảo bị bắt