Chủ tịch Quốc hội viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Cô giao liên tuổi 80 từ miền Tây lên viếng đại tướng Lê Đức Anh
Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân được chọn từ 9 phương án nhân sự