Thuốc giả - thuốc kém chất lượng “lọt” vào Việt Nam:  Lỗ hổng ở đâu?
Thành lập văn phòng trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế