“Minh cô đơn” - người đàn ông kì lạ ở làng đại học
Họa sĩ già “thay áo mới” miễn phí cho các con hẻm ở Sài Gòn