"Mạc Hồng Quân xứng đáng lên tuyển tuyển Việt Nam"
Nhà báo Trần Hải: "Serie A mới phù hợp với Mourinho"