Người dạy học bằng nụ cười
Bà giáo 73 tuổi vẫn đam mê dạy trẻ