Trớ trêu: Chưa hết vụ mía, nông dân phải bán đất để trả nợ