Đủ vấn đề ở nhà chung cư: ‘Xẻ thịt’ diện tích chung
[FLYCAM] Quốc lộ 51 kẹt xe kinh hoàng vì ngập, ô tô chìm nghỉm trong hầm