Truy tố nhà sáng lập Wikileaks tội danh gián điệp là 'tấn công trực diện' vào báo chí
Nhà sáng lập Wikileaks lãnh án tù 50 tuần ở Anh, có thể bị dẫn độ về Mỹ