Có cha trong đời, Có mẹ trong đời - Tập sách dành cho lễ vu lan
Tác giả 'Kiếp nào có yêu nhau' qua đời