Người giúp việc phát hiện ông lão chết trong căn nhà thuê