Cháy khách sạn 8 tầng giữa trung tâm Nha Trang
Nhà Trắng vinh danh quân khuyển Conan
Ba Hồ - Trải nghiệm bình yên ở Khánh Hòa