Quả cầu vàng 2019: Thất vọng lớn cho A Star is Born
Nhà hát thiếu sân khấu tập luyện